Sacensību nolikums

 

SASKAŅOTS 
Latvijas Automobiļu federācijas Ģenerālsekretāre L.Medne 2019. gada    …. februāris

Latvijas Motosporta federācijas ģenerālsekretārs  K. Kuļikovs 2019. Gada 01. februāris, LaMSF Motokrosa komisijā

 

BALTIC ICE RACE 2019

SPORTA KOMPLEKSS “JIP-Mārupīte” 2019.gada 23. februāris

NOLIKUMS

APSTIPRINĀTS LAF Drifta komisijas priekšsēdētāja E.Berķe

Saturs

Sacensību programma hronoloģiskā secībā

 1. Sacensību raksturojums
 2. Sacensību organizācija
 3. Reģistrācija
 4. Apdrošināšana
 5. Tehniskā komisija (TK)
 6. Treniņi
 7. Sacensību starts
 8. Sacensību norise
 9. Servisa parks
 10. Rezultāti
 11. Apbalvošana
 12. Protesti

SACENSĪBU PROGRAMMA HRONOLOĢISKĀ SECĪBĀ

SESTDIENA 23. Februāris (SACENSĪBU DIENA)

07:00-10:00 REĢISTRĀCIJA, TEHNISKĀ KOMISIJA  (3H)


07:40-08:00 DRIFTA IELAS RIEPU KLASES SAPULCE PAR TRENIŅIEM (15MIN)

08:00-10:00 DRIFTA IELAS RIEPU KLASES TRENIŅI (2H)

09:30-09:55  DRIFTA SPORTA RIEPU KLASES SAPULCE PAR TRENIŅIEM (25MIN)

 09:45 DRIFTA SPORTA RIEPU KLASES TANDĒMU LOZĒŠANA (10MIN)

10:05-11:20 DRIFTA SPORTA RIEPU KLASES TRENIŅI (1H15MIN)

10:30-10:55 DRIFTA IELAS RIEPU KLASES TANDĒMU SAPULCE (25MIN)

11:00 MOTOKROSA SAPULCE (15MIN)

11:25-11:45 MOTOKROSA TRENIŅŠ  UN STARTA VIETU LOZĒŠANA (20MIN)


10:45 DRIFTA IELAS RIEPU KLASES TANDĒMU LOZĒŠANA (10MIN)

11:40-11:50 DRIFTA SPORTA RIEPU KLASES TANDĒMU SAPULCE (10MIN)

12:00 SACENSĪBU SVINĪGĀ ATKLĀŠANA (20MIN)

12:20-12:40 MOTOKROSA 1 BRAUCIENS (12MIN+1 APLIS)

12:40-14:40 DRIFTA IELAS RIEPU KLASES TANDĒMU BRAUCIENI (2H)

14:40-15:00 MOTOKROSA 2 BRAUCIENS (12MIN+1 APLIS)


15:00-16:40 DRIFTA SPORTA RIEPU KLASES TANDĒMU BRAUCIENI (1H40MIN)

17:00 APBALVOŠANA

ORGANIZATORS PATUR TIESĪBAS PĀRCELT VAI MAINĪT DIENAS KĀRTĪBU PĒC VAJADZĪBAS, JA TĀDA RODAS DALĪBNIEKU SKAITA VAI NEPAREDZĒTU APSTĀKĻU

 

 1. SACENSĪBU RAKSTUROJUMS.

1.2.  Sacensības notiek 2019. Gada 23. februārī, sporta kompleksā “JIP-Mārupīte”, Mārupē.

1.3.  Sacensību sekretariāta centrs:

23.02.2019 no 07:00 lidz 17:30 trases teritorijā

1.4. Trase:

 • trases kopējais apraksts un shēmas tiek publicētas Oficiālajā sacensību stendā un izskaidrotas dalībnieku sapulcē;

1.5.  Par šajā nolikumā neatspoguļotiem jautājumiem lēmumu pieņem: 1) Komisārs, galvenais tiesnesis un sacensību organizators, ja lēmums tiek pieņemts sacensību norises laikā;

1.6.  Papildus izmaiņas par un ap sacensībām tiek paziņotas sacensību dalībniekiem sacensību posma norises dienā, ja izmaiņas ir veiktas konkrētajā dienā, uz oficiālā informācijas dēļa.

1.7.  Trase atrodas uz ūdenstilpnes un trases segums ir ledus! Minimālais ledus biezums, drošai sacensību norisei tiek noteikts 30cm. Ledus mērījumi tiks veikti:

 • 02.2019 vismaz 4 dažādās vietās ap trases konfigurāciju.
 • 02.2019 07:00 vismaz 4 dažādās vietās ap trases konfigurāciju.
 • 02.2019 11:30 vismaz 4 dažādās vietās ap trases konfigurāciju.

1.8.  Trases konfigurācijas kopējā platība ir 60000 m2.

1.9.  Ledus mērījumus kontrolē un iegrāmato sacensību organizators.

1.10. Trase motokrosa klasei tiek pieņemta ar pieņemšanas –nodošanas aktu sacensību rītā ar galvenā tiesneša lēmumu.

 

 1. DRIFTA SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA.

2.1.  Rīkotājs: JUNIOR ACADEMY Biedrība

2.2.  Reģistrācijas numurs: 40008207155

2.3.  Juridiskā adrese: Rīga, Pīkola 27-9, LV-1006

2.4.  Rīkotāja e-pasts: aleksandrovicsmartins@gmail.com

2.5.  Oficiālās personas:

 • Komisārs:
 • Sacensību direktors: Mārtiņš Aleksandrovičs
 • Galvenais tiesnesis: Renārs Gudrais (MX), Gunārs Ķeipāns (LAF)
 • Tehniskās komisijas vadītājs: Renārs Gudrais (MX), Dainis Akmentiņš (LAF)
 • Galvenais sekretārs: Egija Skurbe (MX), (LAF)
 1. REĢISTRĀCIJA

3.1. Reģistrācija sākas:

 • Aizpildot PIETEIKUMA FORMU – no 15.02.2019
 • Sacensību dienā – 23.02.2019 plkst. 07:00

3.2.  Pie reģistrācijas sacensību dienā jāuzrāda:

 • Apdrošināšanas polise, Apdrošināšanas polises apdrošinājuma summai ir jābūt ne mazākai kā EUR 1500,-, apdrošināšanai ir jābūt atzīmei, ka ir derīga autosportam un vai motosportam atbilstoši, kurā kausā piedalās.(apdrošināšanu varēs nokārtot arī uz vietas sacensību dienā).
 • 2019 Gada LAF drifta licence. (autosportistiem) 2019. gada motosportista LaMSF licenze. (motobraucējiem) Reģistrējoties uz vietas būs iespējams iegūt arī vienreizējo licenci dalībai konkrētajām sacensībām. Vienreizējās licences cena EUR 5,-. Vienreizējas licences iegūšanai nepieciešams iesniegt pie reģistrācijas medicīnisko izziņu - medicīniskai izziņai jābūt izsniegtai no ģimenes ārsta uz pašreizējo gadu, kurā sportists ir paredzējis piedalīties drifta sacensībās. Medicīniskajā izziņā ir jābūt ārsta atzīmei: ”Praktiski vesels, atļauts piedalīties autosporta sacensībās”.
 • Tehniskā komisija (komisārs izdara atzīmi treniņu kartē, ka dalībnieka auto pielaists sacensībām), un iedod sacensību obligātās uzlīmes, kas jāuzlīmē sportistam uz automašīnas ar kuru startēs un motobraucējiem uz sporta motocikla.

3.3.  Dalībniekam jāinformē sekretariāts par servisa automašīnu, tās valsts reģistrācijas Nr. Katram dalībniekam tiek izsniegta viena automašīnas caurlaide tehniskajam transportam. Braucējs pie reģistrācijas saņems divas ieejas biļetes bez maksas, papildus katrs dalībnieks sacensību dienā var iegādāties 8 biļetes ar 50% atlaidi - vienas biļetes cena ar atlaidi ir EUR 5,-. Balstoties uz trases specifiku un dalībnieku parka lielumu, organizatoram ir tiesības neielaist automašīnas dalībnieku parkā, kuras nav tehniskie auto.

3.4.  DRIFTA dalībnieks ar savu parakstu pieteikumā apliecina LAF Sporta kodeksa un sacensību Nolikuma zināšanu un apņemšanos to pildīt.

3.4.1. Motokrosa dalībnieks ar savu parakstu pieteikumā apliecina LaMSF Sporta kodeksa un sacensību Nolikuma zināšanu un apņemšanos to pildīt.

3.5.  Dalības maksa sacensībās:

 • EUR 60,- Drifts - Ielas riepu klasē
 • EUR 70,-Difts - sporta riepu klasē
 • EUR 100,- Drifta - abās klasēs
 • EUR 30,- motokrosa klasē

 

3.6.  Dalības maksu atmaksā dalībniekam ja sacensības nenotiek Rīkotāja vainas dēļ – 100% apmērā;

3.7.  Drifta sacensībās atļauts piedalīties ar jebkuras markas aizmugures piedziņas vieglo automašīnu.

3.7.1. Motokrosa sacensībās atļauts piedalīties ar jebkuru krosa vai enduro sacensībām atbilstošu motociklu.

3.8. Sacensībās atļauts piedalīties braucējiem ar LAF un citu valstu ASN izsniegtām, atbilstošo klašu (Street, ProAm vai PRO), sportistu licencēm drifta disciplīnā.

3.9.  Dalībnieks sacensību laikā nedrīkst atrasties alkohola, narkotiku vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Sods – izslēgšana no sacensībām un licences zaudēšana. Dalībnieka veselības stāvoklis nedrīkst traucēt vadīt automašīnu.

3.10. Uz sacensību emblēmas un starta numuriem ir Rīkotāja obligātā reklāma, no tās nevar atteikties. Sods EUR 50,-.

3.11. Sacensību dienā reģistrējoties un saņemot oficiālās uzlīmes varēs iepazīties ar oficiālo uzlīmju shēmu un kur tām jāatrodas uz dalībnieka automašīnas vai motocikla. Ja rodas konflikta situācijas braucējam ar saviem sponsoriem, kas pārklājas ar organizatoru sponsoriem, lūdzam sazināties ar organizatoru, lai atrisinātu šo situāciju.

3.12. Sacensībās var tikt veikta alkohola kontrole. Alkohola kontroli drīkst veikt sacensību organizators, izmantojot alkometru. Noteiktās normas pārsnieguma gadījumā tiks veikta attiecīgā dalībnieka izslēgšana no konkrētajām sacensībām. Norma 0 promiles.

 4. APDROŠINĀŠANA.

4.1.  Civiltiesiskā apdrošināšana OCTA un KASKO nedarbojas sacensību laikā.

4.2.  Sacensību Rīkotāja civiltiesiska atbildība ir apdrošināta saskaņā ar LR MK Noteikumiem Nr. 298 ‘Par publisku pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

 1. TEHNISKĀ KOMISIJA (TK).

5.1.Visu dalībnieku sacensību automašīnām jāierodas uz tehnisko pārbaudi (TK) trases teritorijā, Rīkotāja norādītā vietā saistībā ar dienas kārtību.Tehniskajā komisijā tiks pārbaudīts vispārējais automašīnas tehniskais stāvoklis un tā atbilstība drošības parsībām! Transportlīdzekļi, kuri nebūs atbilstoši drošības prasībām netiks pielaisti sacensībām! Ja rodas jautājumi par automašīnas atbilstību, lūdzu laicīgi sazināties ar sacensību organizatoriem, lai precizētu.

5.2.Visu dalībnieku motocikli tiks pārbaudīti pirms treniņa iebrauciena.Tehniskajā komisijā tiks pārbaudīts vispārējais motocikla tehniskais stāvoklis un tā atbilstība drošības parsībām! Motocikli, kuri nebūs atbilstoši drošības prasībām netiks pielaisti sacensībām!

5.3. Izmantojamās riepas katrai klasei sacensībās  .

 • DRIFTA Ielas riepu klasē atļauts startēt tikai ar rūpnieciski ražotām ielas riepām ar kurām atļauts piedalīties ceļu satiksmē un uz kurām ir atrodams (E) marķējums. Ielas riepu klasē pirms starta zonā tiks mērīts radzes izvirzījums! Radzes maksimālais atļautais izvirzījums no riepas ir 2mm. Radžu skaits riepā nedrīkst pārsniegt konkrētā riepu modeļa ražotāja noteikto radžu skaitu. Ja tiks saņemts protests par radžu skaita pārsniegšanu, apsūdzētajam dalībniekam būs jāpierāda radžu skaitu atbilstību, ja viņš to nevarēs izdarīt, tad protests tiks apstiprināts.
 • DRIFTA Sporta riepu klasē atļauts startēt ar rallija sporta radžu riepām, kurām maksimālais radzes izvirzījums ir 8mm. Riepu izmērs nav ierobežots. Dalībniekiem ir jāapzinās paaugstinātie riski, kas saistīti ar salīdzinoši lielo ātrumu šajā klasē, kā arī automašīnu ar un bez drošības karkasu kopējo startēšanu.

MOTOKROSA klasē atļauts startēt ar sporta radžu riepām, kurām maksimālais radzes izvirzījums ir 7mm.  Izmantot riepas ar speciālajām LEDUS naglām nav atļauts!!!

 Trases konfigurācija tiks veidota, tā, lai netiktu pārsniegts maksimālais ātrums, kāds ir vasarā ProAm klasē (80km/h).

5.4.  Starta numuri, drifta emblēmas un Rīkotāja reklāma jāizvieto uz automašīnas Nolikuma pielikumā paredzētajās vietās pirms automašīnas tehniskās pārbaudes.

5.5.  Braucēja drošības ekipējums tiek pārbaudīts automašīnu tehniskajā komisijā. Tehniskajam komisāram ir tiesības pārbaudīt Dalībnieka drošības ekipējumu jebkurā sacensību brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma.

5.6. Visiem dalībniekiem stingri rekomendēti FIA homogloģēti, autosportam paredzēti kombinezoni, cimdi un speciālie apavi. Sacensību braucienu laikā dalībniekam nedrīkst būt atkailinātas rokas, kājas vai citas ķermeņa daļas, obligāti slēgti apavi. Pakava jeb šinas lietošana automašīnās bez drošības karkasa ir stipri rekomendēta, Automašīnām ar drošības karkasu HANS lietošana ir obligāta!

6. TRENIŅI.

6.1. Treniņu laiks sacensībām tiek noteikts saistībā ar dienas kārtību. Treniņu kārtība tiks izskaidrota dalībnieku sapulcē. Katram braucējam jāveic vismaz 2 treniņa braucieni oficiālajā sacensību dienā. Treniņu braucienos kategoriski aizliegts vizināt līdzbraucējus, braucējam mašīnā, veicot treniņu braucienu, jāatrodas vienam (Izņēmumu kārtā, ja organizators ar sacensību komisāru un galveno tiesnesi, pēc braucēja pieprasījuma, atļauj vest līdzbraucēju treniņa brauciena laikā).

6.2. Katram motobraucējam obligāti ir jānobrauc vismaz 3 apļi treniņbrauciena paredzētajā laikā.

7. SACENSĪBU STARTS UN STARTA KĀRTĪBA

7.1. Startu katrai automašīnai dod tiesnesis pie izbraukšanas no starta zonas, parādot dalībniekiem zaļo karogu.

7.2.  Kvalifikācija notiek ar izlozes palīdzību dienaskārtībā noteiktajā laikā. Katrs dalībnieks izlozes laikā izvilks numuru, kurš apzīmēs konkrētē dalībnieka kvalifikācijas vietu. Starta secība tandēmu braucieniem tiek noteikta, balstoties uz kvalifikācijas vietu, saskaņā ar noteikto shēmu. Ja Dalībnieks nevar ierasties uz kvalifikācijas izlozi, drīkst nozīmēt savu pārstāvi, kas veic izlozi dalībnieka vietā, par to iepriekš brīdinot dalībnieku tiesnesi.

7.3.  Ja klasē ir 16 vai mazāk dalībnieki tad tiek braukta TOP16 tandēmu egle

7.4. Ja klasē ir 17 un vairāk dalībnieki tad tiek braukta TOP32 tandēmu egle.

7.5. Ja klasē ir 33 un vairāk dalībnieki tad tiek braukta TOP64 tandēmu egle.

7.6.  Tandēmu, jeb izslēgšanas braucieni, notiek saskaņā ar Gada nolikumu Latvijas drifta kausam 2019. Tandēmu jeb izslēgšanas braucienos katras klases ietvaros braucēji tiek sadalīti pāros. Katram pārim ir paredzēti divi braucieni, kuros dalībnieki mainītām lomām brauc kā vadošais un sekojošais braucējs. Tandēma pāra uzvarētājs, kuru vērtēšanas tiesneši nosaka pēc abos braucienos iegūtās punktu summas, tiek uz nākamo sacensību kārtu. Tandēmu braucienu vērtēšana notiek pēc Drifta sacensību noteikumu pielikuma – Pielikums Nr.2. – Tiesāšanas principiem.

7.7.  Jebkāda veida iejaukšanās vērtētāju tiesnešu darbā, sacensību norises kavēšana un tiesnešu darba traucēšana, pēc galvenā tiesneša lēmuma var tikt sodīta ar naudas sodu EUR 100,-. Atkārtotas tiesnešu traucēšanas gadījumā braucējs var tikt izslēgts no sacensībām. Sacensību dalībnieks var bez brīdinājuma tikt izslēgts no sacensībām par jebkāda veida nesportiski rīcību, tai skaitā žestikulēšanu pret tiesnešiem vai citām sacensību oficiālajām personām.

7.8.  Braucējam nav tiesības mainīt automašīnas riepas 1 (viena) tandēma cīņas ietvaros, ja vienīgi, automašīnas riepām vai diskiem nav tehnisks defekts, kādēļ braucējs nevar turpināt iebraucienu. Sods par šī punkta neievērošanu ir no EUR 100,- līdz izslēgšanai no sacensībām.

7.9. Motobraucēji uz starta 1. braucienā stājās pēc izlozes rezultātiem, kura notiks dodoties treniņa braucienā pirms došanās trasē. Uz startu 2. braucienā braucēji stājās pēc secības, kādā tie ir finišējuši 1. braucienā.

8. SACENSĪBU NORISE.

8.1.  Gan treniņu, gan tandēmu braucienu laikā dalībniekiem jābūt piesprādzētām drošības jostām un aizsprādzētām ķiverēm- atbilstošai autosportam ar E marķējumu. Sods par jebkuru tiesnešu fiksētu šī noteikuma pārkāpumu – aizliegums startēt. Aizliegums startēt tiek piemērots, pēc brīdinājuma izteikšanas, ja dalībnieks izdara pārkāpumu atkārtoti.

8.2.  Sacensību dalībnieku sapulcēs jāpiedalās visiem sacensību dalībniekiem. Sapulču apmeklējums ir obligāts. Sods par šī punkta neievērošanu – aizliegums startēt. Aizliegums startēt tiek piemērots, pēc brīdinājuma izteikšanas, ja dalībnieks neierodas atkārtoti.

8.3.  Individuāla instruktāža braucējam, kas nav ieradies uz sapulci maksā EUR 50,-.

8.4.  Braucējs, kurš nav apmeklējis dalībnieku sapulci, nevar iesniegt sūdzības, protestus un apelācijas. Jebkāda veida agresija un publiska neapmierinātības izpausme saistībā ar tiesnešu vai citu sacensību oficiālo personu pieņemtajiem lēmumiem, tai skaitā sacensību norises vilcināšana ar mēģinājumu ietekmēt sacensību rezultātus un pārliecināt oficiālās personas mainīt pieņemto lēmumu attiecībā uz konkrēto dalībnieku, tiek traktēta kā necieņas izrādīšana pret sporta disciplīnu. Šāda dalībnieka rīcība var tikt sodīta ar naudas sodu līdz EUR 500,- un/vai dalībnieka izslēgšana no sacensībām.

8.5.  Drifta sacensību treniņu un tandēmu braucienu laikā sacensību automašīnā atrasties drīkst tikai braucējs. (Izņēmumu kārtā, ja organizators ar sacensību komisāru un galveno tiesnesi, pēc braucēja pieprasījuma, atļauj vest līdzbraucēju treniņa brauciena laikā).

8.6.  Drifta sacensību laikā dalībniekiem nav atļauts driftēt ārpus sacensību zonas-trases.

8.7.  Pārbraucienu laikā kategoriski aizliegts driftēt, driftēšana pārbrauciena laikā pirmajā reizē tiek sodīta ar naudas sodu EUR 100,-. Atkārtoti izdarot pārkāmupu dalībnieks var tikt izslēgts no sacensībām.

8.8.  Drifta sacensību dalībniekiem nav atļauts driftēt ārpus sava iebrauciena laika, izņemot:• Par driftēšanas kārtību pēc fināla cīņas dalībnieki tiks informēti dalībnieku sapulcē. Katrs braucējs pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību trasē un savu un citu drošību.

8.9.   Spolēšana uz vietas ir stingri aizliegta.

8.10.  Trases apraksts- trase, sporta komplekss “JIP-Mārupīte”, trases shēma tiks publicēta pie informācijas dēļa sacensību dienā.

8.11.  Ar galvenā tiesneša atļauju var mainīt pieteikto sacensību automašīnu pret rezerves automašīnu, tas ir, citu automašīnu, kas ir izgājusi tehnisko komisiju.

8.12.  Sacensību automašīnu iedalījumu ieskaites grupās- 2 ieskaites klases

Ielas riepu klase Sporta riepu klase

8.13. Motokrosa klases dalībniekiem 5 min. pirms start air jābūt pirmsstarta laukumā

8.14. Motokrosa izcīnītā vieta kopvērtējumā tiek noteikta 2 braucienu iegūto punktu summā. Vienādu izcīnīto punktu summas gadījumā. Augstāku vietu izcīna braucējs, kurš izcīnījis ir augstāku pozīciju 2. braucienā.

9. DALĪBNIEKU PARKS.

9.1.  Serviss, degvielas uzpildīšana un riepu maiņa atļauta tikai dalībnieku parkā.

9.2.  Par darba un ugunsdrošības noteikumiem, atbild sacensību dalībnieki un to apkalpojošais personāls.

9.3.  Dalībnieku parkā a/m atļautais ātrums ir ne lielāks kā 5 km/h, pārkāpjot ātrumu, tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts sods.

9.4.  Ieteicams izmantot sakaru nodrošināšanai rācijas starp komandas pārstāvi un braucēju. Saskaņojot ar organizatoru frekfenci, kas nav kopība ar sacensību organizatoriem, apsardzi, tiesnešiem u.c.

9.5.  Ja degvielas uzpilde sporta automašīnai tiek veikta katra braucēja boksu vietā obligāti jābūt ugunsdzēšamajam aparātam vismaz 4kg, kas atbilst konkrētās degvielas, ko lieto braucējs, noteikumiem. Ugunsdzēšamajam aparātam jāstāv labi redzamā un pieejamā vietā.

10. REZULTĀTI.

10.1. Sacensību pagaidu (iepriekšējo) rezultātu publicēšana – 23.02.2019plkst. 16:55 oficiālajā informācijas stendā.

10.2. Sacensību oficiālo rezultātu paziņošana 23.02.2019plkst. 17:00 un publicēšana – trešajā darba dienā pēc sacensībām Latvijas Automobiļu Federācijas mājas lapā, Latvijas Motosporta Federācijas mājas lapā un sacensību oficiālajā Faceook lapā.

11. APBALVOŠANA.

11.1.  Rīkotājs apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus katrā klasē.

11.2.  Godalgotajiem dalībniekiem ierašanās uz apbalvošanu obligāta. Neierašanās gadījumā dalībnieks zaudē tiesības saņemt balvas.

11.3. Sacensību naudas balvas katrā klasē:

Motokross:

 1. – 100 eur
 2. – 70 eur
 3. – 50 eur

Drifts:

 1. sporta klase – 300 eur
 2. sporta klase – 200 eur
 3. sporta klase – 150 eur

 

 1. ielas klase – 250 eur
 2. ielas klase – 180 eur
 3. ielas klase – 130 eur

12. PROTESTI.

12.1.  Protestus par pārkāpumiem saistītiem ar drifta automašīnas neatbilstību tehniskajiem noteikumiem drīkst iesniegt rakstveidā līdz tandēmu braucienu sākumam. Ar sacensību norises laiku var iepazīties sacensību nolikumā.

12.2.  Naudas sodus par pārkāpumiem sacensību laikā ir jāsamaksā līdz datumam vai laikam, kas minēts Galvenā tiesneša un/vai komisārā rakstiskā lēmuma.

12.3.  Sodi, kuri nav atrunāti sacensību vai gada nolikumā tiek noteikti pēc LATVIJAS AUTOMOBIĻU FEDERĀCIJAS SPORTA KODEKSA VISPĀRĪGĀ DAĻAS, 10.nodaļas

12.4.  Gadījumos, kas nav atrunāti šajā Nolikumā iesaistītās puses, saistībā ar protestu iesniegšanas kārtību, vadās pēc LAF Kodeksa 11. nodaļā atrunātajiem noteikumiem. Jebkurā gadījumā, neprecizitātes, nepilnību vai pretrunu gadījumos, par protestu iesniegšanas pamatotību, pieņemšanu vai noraidīšanu lemj sacensību komisārs.

12.5.  Visi protesti ir jānoformē rakstveidā un iesniedzami sacensību galvenajam tiesnesim vai sacensību komisāram, klāt pievienojot protesta maksu EUR 200,.

12.6.  Par katra reģistrētā protesta izskatīšanas kārtību un lēmuma pieņemšanas procedūru lemj sacensību komisārs(i) attiecīgi informējot visas protestā iesaistītās puses.

12.7.  Ja protests tiek atzīts par pamatotu, protesta iemaksa tiek atgriezta protesta iesniedzējam.

12.8.  Ja protests tiek noraidīts, veiktās iemaksas, saskaņā ar Komisāru lēmumu, pilnā apmērā vai daļēji paliek pie sacensību Rīkotāja.

12.9.  Apelācijas iesniedzamas saskaņā ar LAF nacionālā sporta kodeksa 12.nodaļu. Apelācijas maksa LAF Apelācijas tiesai tiek noteikta EUR 1000,- 


VEIKSMĪGUS STARTUS!